Sertleşme Sorunu ve Çözümü
Antik çağlardan itibaren, erkeklik, “güçlü adam” sembolü olarak inanılan tam bir ereksiyon kapasitesi ile tanımlanmıştır. Ancak son zamanlara kadar seks bir tabu olarak görüldüğünden konuyla ilgili çalışmalar ve tıbbi gelişmeler oldukça yetersiz kalmıştır. Son 15-20 yıl içerisinde özellikle Batı dünyasında konuya ilgi oldukça artmıştır. Basın organlarının konuyla ilgili açıklayıcı bilgiler vermesi ve artan sosyo-ekonomik düzey ile beraber, erkekler, sertleşme problemlerinin konuşulması ile ilgili korkularından kurtulmaya başlamışlardır. Ek olarak sizlerde sertleşme sorunu yaşıyorsanız bizimle iletişime geçebilir ve evde sertleşmeye çözüm adlı makalemize de göz atabilirsiniz.

Sertleşme Sorunu Nedir?

Erektil Disfonksiyon olarak da bilinen sertleşme sorunu, yeterli düzeyde cinsel performans için gerekli sertleşmeyi sağlayamama ve/veya sürdürememe durumudur. Tüm toplumlarda sertleşme sorununa sahip erkek nüfusu tahminlerden daha fazladır. Türkiye’de 40 yaşın üzerindeki her 3 erkekten ikisi sertleşmeyi sağlama ya da sürdürmede bazı sorunlar yaşamaktadır. Bu erkeklerin yaklaşık %80’inde tam bir işlev kaybı olmasa da hafif veya orta derecede sertleşme sorunu bulunduğu tespit edilmiştir.Sertleşme Sorunlarının NedenleriSertleşme sorunları yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir. Sorunun bu kadar yaygın olarak görülmesinin nedeni penis ve damarları ile ilgili hastalıkların yanı sıra pek çok başka hastalık ve/veya ilaç kullanılmasının da sertleşme sorununa yol açabilmesidir: Risk Faktörleri; En Sık: Diabetes Mellitus,(Şeker Hastalığı), Hipertansiyon, Sigara İçilmesi Daha Az sıklıkla: Koroner Kalp Hastalıkları, Damar Hastalıkları Alkol Kullanılması İlaç Kullanımı (Özellikle birden fazla ilaç kullanımı) Anksiyete veya depresyon, Eşler arasındaki problemler, Hormonal bozukluklar
Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi;
Erkekler sertleşme sorunu nedeniyle hayal kırıklığı, korku, kızgınlık, boyun eğme ve kaçınma duygularıyla mücadele ederken, eşleri de aynı derecede yıkıcı duygular hissedebilmekte ve kendilerini reddedilmiş, çekici olmayan ve hatta sevilmeyen biri olarak görebilmektedir. Sonuç olarak ilişki stres altına girebilir. Bunun yanı sıra kişisel, mesleki, aile içi ve genel sağlıkla ilgili problemlere dahi yol açabilmektedir.

Sertleşme Sorununun Tanısı Ve Tedavisi

Sorunu kendi başına çözmeye çalışmak veya kendine baskı yapmak problemi ortadan kaldırmamaktadır. Sertleşme sorunu bir alın yazısı değil hemen her zaman çözümü mümkün olan bir tıbbi durumdur. Hatta pek çok sağlık probleminin aksine sadece muayene ve basit birkaç kan testleri ile sorun aydınlığa çıkarılabilmektedir. Yapılan ilk testlerin çok fazla bilgi vermemesi durumunda ise günümüzde konuyla ilgili pek çok ileri tetkikler yapılabilmektedir. Bu ileri testlerin en önemlisi penisin kan akımını ve anatomisini görüntüleyen renkli Doppler Ultrasonografi’dir. Bu Ultrasonografi cihazı ile peniste sertleşmeyi sağlayan cisimler ve arterlerin anatomik yapısı renkli akım görüntüleme olanakları kullanılarak incelenir.İşlem sırasında önce peniste sertleşmeyi sağlayan her iki kavernozal arterin çapları ölçülür. Daha sonra penisin yan tarafından çok ince bir iğneyle sertleşmeyi sağlayıcı ve dolayısıyla kan akımın artırıcı bir ilaç enjekte edilir. Her iki kavernozal arter çapı tekrar ölçülerek renkli Doppler Ultrasonografi ile sertleşme sırasındaki penis içerisindeki akım hızları değişik zamanlarda tespit edilir. Bu test damarsal nedenlere bağlı sertleşme sorunu olan hastaların tanısında çığır açmıştır. Bu hastalıkların yanı sıra damarlarda kireçlenme (vasküler kalsifikasyonlar) ve Peyronie Hastalığının (Penisin sertleşmeyi sağlayan dokularında sert plakların oluşması) mevcudiyetini ortaya çıkarmaktadır.
böbrek taşı kırma