Böbrek Taşı Tedavisi

Böbrek Taşı Tedavisi

Eğer taş semptomatik ise, ağrı kesiciler, bulantı ilaçları ve bazen intravenöz sıvı tedavisi için hastaneye yatmanız gerekebilir. Bazı durumlarda tamsulosin (Flomaxtra) denilen tablet şeklindeki ilaç üreteri tıkayan böbrek taşının düşmesine yardımcı olabilir. Eğer altta yatan bir enfeksiyondan şüpheleniliyorsa (ateş, üşüme veya yüksek sıcaklık), en yakın hastanenin acil bölümünde tedaviye acilen başlanması gerekmektedir. Taşların çok büyük bir çoğunluğu küçüktür (4 mm’den küçük) ve kendiliğinden düşerler. Cerrahi tedavi bazı özel durumlarda tekrarlayan belirti veren taşları ya da böbrek hasarına ve enfeksiyona yol açabilecek durumları tedavi etmek için önerilebilir. Eğer cerrahi gerekli görülmüşse, daha hızlı iyileşme sağlayan laparoskopik yöntemle çoğunlukla tedavi edilebilir. Sıklıkla, geçici stent takılması kesin tedavi olarak cerrahi yapılana kadar idrar yolunun tıkanmasını önlemek amacıyla gereklidirBelirti vermeyen böbrek taşları da eğer boyutları büyükse, gelecekte belirti verme riski varsa, ya da alınmasını gerektiren özel durumlar ile ilişkili ise tedavi gerektirebilir, örnek olarak hamilelik planlamak ya da bazı meslek gruplarında taşın önemli problem yaratabileceği durumlarda (havayolu pilotları, izole alanlarda yaşamak ya da sık gezintiye çıkanlar).

böbrek taşı kırma