Ağrısız Taş Kırma Tedavisi
Böbrek taş kırma seanslarında sık karşılaştılan bir durum; işlem sırasında hastayı rahatsız edici ağrı hissinin olmasıdır. Ağrı, taş hastalarının tedaviden çekinmesine neden olmakta ve etkin ESWL seansı yapılmasını engellemektedir. ESWL seans sırasında etkili bir ağrı tedavisinin nasıl yapılması gerektiği tüm dünyada halen tartışmalı olup bu konuda çok sayıda bilimsel yayın yapılmaktadır. Merkezimiz ESWL konusunda tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve böbrek taşı tedavisi konusunda hem tedavi etkinliği hem de kalitesini devamlı artırmayı amaçlamaktadır. İşte bu amaçla Merkezimizde böbrek taş kırma (ESWL) seanslarının-modern tıbbın uygulamaları doğrultusunda- ağrısız gerçekleştirilmesi yapılmaya başlanmıştır. Hastalarımızın, ağrı hissetme endişesiyle, çekinerek girdiği ESWL seanslarına artık ağrı hissinin olmayacağına emin olarak girmesi sağlanmıştır. Bu sayede taşların çok daha ufak fragmanlara ayrılması gerçekleştirilmiş olup daha rahat döküldüğü gözlenmiştir. Tüm bu sonuçlara bağlı olarak taşa yapılan ESWL atış sayısı azaltılmış, tedavi süresi anlamlı olarak kısalmış ve hastaların tekrar ESWL seans sayısı gereksinimi neredeyse ortadan kalkmıştır. Merkezimiz ESWL konusundaki tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve teknolojik yenilikleri Ülkemiz koşullarını göz önünde tutarak uygulamaktadır. Hastalarımızın kaliteli, etkili ve konforlu bir ESWL seansı geçirmesi ve Merkezimizden böbrek taşlarından kurtulmuş bir şekilde ayrılması ana hedefimizdir.

böbrek taşı kırma