Taş Cerrahisi

Taş Cerrahisi

Üreteroskop ile Lazer Taş Cerrahisi Nedir?

Üreteroskopi uzun ince ve yarı-sert bir teleskopun mesanenin içinden üst idrar yollarına gönderildiği bir yöntemdir. Aletin çapı yaklaşık 3mm olup üreterin alt ve gerekirse üst yarısının görüntülenmesini sağlar. Alet üzerindeki küçük çalışma kanalları yardımıyla mikrosepetler ve lazer kabloları (0.3 mm çap) taşları parçalamak ve vücuttan çıkarmak için gönderilir. Bu yöntem genellikle üreterdeki taşlar için kullanılır, böbrekteki taşları tedavi etmek için genellikle esnek üreteroskopi kullanılmaktadır. (Böbrekteki taşların tedavisi için esnek üreteroskopi bilgilendirme kağıdını okuyunuz).

Lazer Taş Cerrahisinin Avantajları Nelerdir?

  • Herhangi bir kesi uygulamadan üretral açıklığı (doğal idrar yolu) giriş noktası olarak kullanarak taş tedavisi imkanı sağlar
  • Yüksek başarı oranı olan bir tekniktir (98% üstünde)
  • Tek günlük operasyon şeklinde yapılmaktadır.
  • Taşlar aynı ayda hem Holmium lazer sayesinde çabuk ve güvenli bir şekilde kırılmakta; hem de mikro taş sepetleri ile kolayca dışarı çıkarılmaktadır.

Lazer Taş Cerrahisi İçin Yapılması Gereken Hazırlıklar

Üreteroskopi işlemi sedasyon veya genel anestezi altında uygulanacağı için, tedavi öncesi 6 saat yeme-içme (su da dahil olmak üzere) kesilmelidir.Herhangi başka bir hastalık nedeniyle düzenli kullanılan ilaçlar sadece bir yudum su ile alınabilir, bu duruma istisna olarak kan sulandırıcı ajanlar (warfarin, aspirin, clopidogrel v.b.) alınmamalıdır. Bu gibi ilaçların işlemden 7 gün önce alımı durdurulmalıdır.

Lazer ile Taş Ameliyatı

Ameliyata Ne Getirmeliyim?
  • Tüm ilişkili görüntüler filmler, tomografi ya da ultrason gibi
  • Düzenli kullandığınız ilaçlar
Operasyon Esnasında Neler Olur?Cerrahiden önce sizden ayrıntılı tıbbi geçmiş öyküsü alacak olan anestezi uzmanı ile konuşursunuz. Bu kişi siz genel anestezi altındayken sizin güvenliğinizden sorumludur. İşlem genellikle 30-40 dakika sürer ve böbreğin boşaltım kanalına (üreter) teleskop (üreteroskop) yardımıyla girilerek Holmium lazerle taş kırılır vücut dışına çıkarılır. İşlem sonrası çıkarılan taşlar size teslim edilir ve gerekirse kimyasal analiz için laboratuvara yönlendirilir. Böbreğin boşaltımının sağlanması ve nazik üreter dokusunun iz kalmadan iyileşmesinden emin olmak için geçici bir stent- Double J stent (J Uçlu Tüp) kısa bir süreliğine (en fazla 2 hafta) takılı kalabilir.

Lazer ile Taş Ameliyatının Riski Var Mı?

Bu yöntem genel olarak çok güvenli bir operasyondur. Özgül riskleri üreterdeki aşırı darlıklar ve kıvrımlar nedeniyle taşa ulaşamama, enfeksiyon, hafif kanama, idrarda yanma ve çok nadiren üreterin zedelenmesi olarak sayılabilir.

Lazer ile Taş Ameliyatı Sonrası

Operasyon sonrasında hafif ağrı, sık idrara çıkma isteği ve idrarda az miktarda kan görmek normaldir. Bu ilerleyen günlerde düzelecektir. Bazen taşın bulunduğu yerde (özellikle üreterin aynı yerinde uzun süreli kalan taşlarda) üreterde şişliğe neden olabilecek operasyonlar sonrasında geçici üriner stent takılabilir. Double J stente bağlı geçici belirtiler görülebilir. (İdrar yolu stenti bilgilendirme kağıdına bakınız). Operasyon sonrasında gerekli izlem düzenlemeleri konusunda bilgilendirileceksiniz. 5 gün boyunca oral antibiyotik reçetesi verilecektir. Günde en az 8 bardak su içmeniz gereklidir (2.5-3 L). Ağrı olması halinde Merkezimiz tarafından düzenlenen basit analjezikler ağrı kesici olarak yeterlidir. Genel anestezi maddesi verileceği için 24 saat boyunca araç kullanamazsınız.

böbrek taşı kırma