Holmium Lazer İle Kapalı Sistem Taş Cerrahisi- Endoüroloj

Holmium Lazer İle Kapalı Sistem Taş Cerrahisi- Endoüroloj

Minimal invaziv taş cerrahisi alanı Endoüroloji olarak adlandırılmıştır ve Üroloji içerisinde bir alt uzmanlıktır. Neredeyse tüm idrar yolu taşları minimal invaziv cerrahi teknikler ile tedavi edilebilir ve bu yöntemler geçtiğimiz 20 yıl içinde önemli bir ölçüde gelişmiştir. Sonuç olarak, geçmişte uzun süre hastanede yatmayı gerektiren cerrahiler günümüzde bir günlük prosedürler halini almıştır.Bu ilerlemenin kaynağı olarak endoskopik aletlerde görülen yüksek teknolojik gelişrmeler, kullanan cerrahın bu aletlerle uyumu ve tecrübesi ile taşları kırmak amacıyla lazerin geliştirilmesi gösterilebilir. Endoskopik yöntemde, cerrahi kesi yapılmadan taşa idrar yolunun neresinde bulunursa bulunsun rigit(sert) veya fleksibl(yumuşak) üreteroskop ile ulaşılmaktadır. Taşın sabitlenmesini takiben Holmium Lazer cihazı ile dokuya hasar vermeden ve darbesiz bir şekilde taş milimetrik hale getirilmekte veya tercihen ufak parçalar şeklinde tamamen çıkarılmaktadır. Her hasta için taş tedavisine yönelik hızlı iyileşme ve normal yaşama erken dönüşü sağlamakla birlikte taşların tamamen çıkarılması gerekliliğini denkleştiren uygun bir yöntem bulunabilir. Bu noktada en önemli detay taş için tüm tedavi yöntemlerini yapabilecek teknolojik donanım ve tecrübeye sahip olmaktır.

böbrek taşı kırma