İdrar Yolu “Double J” Stenti (J Uçlu Tüp)

İdrar Yolu “Double J” Stenti (J Uçlu Tüp)

J Uçlu Tüp Nedir?

Böbreklerden mesaneye idrar drenajından emin olmak için cerrahi sırasında üretere yerleştirilen ince içi boş bir tüptür. J şeklindeki kıvrımları tüpü yerinde tutmak ve yerinden oynamasını engellemek için her iki ucunda da bulunur, bu da stente (tübe) ismini verir "Double J stent"= J UÇLU TÜP)AmacıHerhangi bir tıkanıklığı engelleyerek böbrek(ler)in idrarını drene etmeye ya da eğer nihai böbrek taşı cerrahisi yapılmışsa böbrek(ler)in taş parçalarını mesaneye rahatça iletmesine yarar. Taş cerrahisi sonrası böbreğin rahatlaması ve/veya taşın yarattığı doku reaksiyonu iyileşirken kalıcı iz veya hasar bırakmadan iyileşmesini sağlar. Merkezimizde en fazla aşağıdaki durumlarda yerleştirilir.
  • Taş cerrahisi sonrası (Rijid veya Esnek Üreteroskopi sonrası – genellikle 2 hafta kalır
  • Büyük böbrek taşlarında ESWL öncesi – taş temizlenene kadar kalır
  • Gebelikte ortaya çıkan ağrılı veya tıkayıcı taş hastalığında – doğum sonrasına kadar kalır

İdrar Yolu “Double J” Stenti (J Uçlu Tüp) Farkları

Bu tüpün her iki ucunda stentin hareket etmesini engelleyen kıvrımları vardır. Alttaki kıvrım mesaneyi rahatsız ederek mesaneyi boşaltmak için sürekli tuvalete gitme ihtiyacı hissettirebilir. Ayrıca idrar yapma sırasında böbrek bölgesinde orta derecede rahatsızlığa neden olabilir ve bu durumda idrarda kan görebilirsiniz.Bu belirtilerin hiçbiri zararlı değildir ve vücudunuz stentezaman içinde alışır. Basit ağrı kesiciler şikayetleri kontrol etmede işe yarayabilir. Tüm belirtiler nihai tedavi tamamlandığında stent çıkarılınca kaybolur. Önemli Bilgi: Bu stentler sadece geçici olarak kullanılır ve vücuttan çıkarılması gereklidir. (Uzun süreli vücutta kalabilen silikonlu J stentler hariç) Bazen takip ve iletişimi kaybettiğinizde bilmelisiniz ki bu stentler takıldıktan sonraki en geç 3 ay içinde çıkarılmalıdır. Çoğu zaman bu süreden önce çıkarılır(genellikle 2 hafta). Stent olduğunu hatırlamanız ve bunu unutmamanız önemlidir!

böbrek taşı kırma