Çalışan Kadınlar Daha Fazla Taş Düşürüyor
Böbrek Taşı Hastalığının 2009 yılı güncellemesi için Türkiye genelinde yapılan araştırmada ortaya birbirinden ilginç sonuçlar çıktı. Sonuçlara göre böbrek taşı hastalığını yaşayan kadınların sayısı gittikçe artıyor. Damla Üroloji ve Böbrek Taşı Kırma Merkezi’nden Dr. Murat Bağışgil, Metabolik Sendrom nedeniyle özellikle çalışan kadınlarda böbrek taşı hastalığının görülme oranının arttığını belirtiyor. Metabolik Sendrom ile ilgili araştırmalar gösteriyor ki sendrom Türkiye'de erkeklerde yaklaşık %28 kadınlarda yaklaşık %40 oranında görülüyor. Metabolik sendromun, genetik olarak uygun kişilerde, çevre faktörü, hareketsizlik ve fazla kalorili beslenme sayesinde ortaya çıktığına işaret eden Dr. Murat Bağışgil, bunun en önemli bulgusunun da bel çevresi kalınlığı ve göbek şeklinde kendisini gösterdiğini vurguladı.Dr. Murat Bağışgil: ‘’Masa başında çalışan kadınlarda bel çevresinde fazlalık nedeniyle tansiyon, kan yağlarında dengesizlik, karaciğerde yağlanma ve böbrek taşı hastalığının görülme oranı artıyor. Metabolik sendrom ve taş hastalığı arasında ortak noktalar var. Her 2 hastalıkta 20-70 yaş grubunda fazlaca görülüyor. Santral obezite (göbek çevresinde yağlanma) önemli faktördür.Metabolik sendrom görülme sıklığı 40-49 yaş grubunda %50 sonraki yıllar %60 a kadar çıkıyor. Böbrek taşları fiziksel aktivite gerektiren işlerde, masa başında çalışanlardan daha az görülüyor.Kadınların çalışma hayatlarında daha fazla yer almaya başlaması, ofisler ve yönetici pozisyonlarında günümüzde daha fazla kadının yer alması taş oluşumuyla ilgili risk kategorilerini yükseltiyor. Çalışma hayatının getirdiği aktivitesiz tarza hızlı beslenme alışkanlığının eşlik etmesi taş oluşumunu daha da artırıyor. Son yapılan çalışmalarda taş hastalığının metabolik sendrom gibi tüm vücut sağlığını etkileyen bozuklukların bir belirtisi olarak görülüyor. Bu hastalık da kadınlarda erkeklerden daha fazla görülüyor. Ayrıca artış oranı da kadınlarda daha fazla görülüyor. En önemli neden kadınlarda şişmanlığın daha fazla görülmesi olarak görülüyor.Kadınlarda taş oluşunu engelleyen (azaltan) östrojenlerin varlığına karşın çevre koşullarının (hayat tazı, beslenme) kötüleşmesi kadınlarda taş görülmesini artırmaktadır. Türkiye genelinde 18-70 yaş arası 33 ilde yapılan ve profesyonel bir araştırma kuruluşu ile beraber yürütülen çalışmada yaklaşık 2500 kişi ile görüşüldü. Buna göre;
  • Araştırmaya katılan 2468 kişinin yaklaşık %11 inde taş hastalığı saptandı.T
  • Taşı olan hastaların %28.5 inde birinci derece akrabalarda taş mevcut.
  • Taşı olmayan hastalarda bu oran %4.4.
  • Kadın erkek oranı 1 saptanmış yani aynı sıklıkta izleniyor. Dolayısıyla önceki dönemlere oranla kadınların hastalığa yakalanma oranında ciddi bir artış söz konusu.
Araştırmaya göre taş hastalığının Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde; Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya göre anlamlı olarak daha fazla görüldüğü ortaya çıktı
böbrek taşı kırma