Hakkımızda

Merkezimiz Üroloji alanında; spesifik olarak böbrek ve idrar yolu taşlarının tedavisi konusunda hizmet vermek amacıykla 2007 yılında kurulmuştur. Üroloji polikliniği bünyesinde ağırlıklı olarak yetişkin ve çocuk hastaların ESWL (Böbrek Taş Kırma) tedavileri gerçekleştirilmektedir. ESWL seansları standard yöntemle veya ağrısız bir şekilde sedasyon altında yapılmaktadır. Merkezin bünyesinde bulunan ameliyathanede taşların lazerle (Holmium Lazer) endoskopik olarak da tedavisi sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Üroloji alanında özel olarak minimal girişimsel işlemlerle hastalıkların tedavisi yapılmaktadır. Ameliyathanenin teknik donanımı özellikle minimal girişimsel işlemler gerçekleştirilmek üzere yapılandırılmıştır. Bu sayede işlemler sonrası ağrı vb. yakınmalar klasik yöntemlere göre çok az olmakta, iyileşme saatler içerisinde gerçekleşmekte ve hastane kalışı gerektirmemektedir. Üroloji alanında başlıca taş hastalıkları, mesane tümörleri, prostat hastalıkları ve erkek cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tüm sorunlar güncel üroloji teknolojileri kullanılarak tedavi edilmektedir. Ayrıca çocuk hastaların taşları ağrısız ve güvenli bir şekilde gerek ESWL gerekse de cerrahi yöntemlerle tedavi edilmektedir. Amacımız, tıbbi etik değerler doğrultusunda, gelişmiş sağlık teknolojisi ve konusunda deneyimli sağlık personeli aracılığıyla çağdaş bir anlayışla ESWL tedavilerini ve girişimsel işlemleri gerçekleştirmektir. Merkezimiz SGK anlaşmalı bir kuruluş olup hasta muayene ve tedavi işlemleri sevke gerek olmadan yapılmaktadır. Tüm muayene, ESWL (Böbrek Taş Kırma) ve Merkezde yapılacak ameliyatlar için SGK geçerli olmaktadır. Op. Dr. Murat Bağışgil

Doktorlarımız

Neden Damla Taş Kırma?

böbrek taşı kırma