İdrarda Kan Görülmesi (Hematuri)
Normal şartlar altında herkesin idrar tahlilinin mikroskopik değerlendirmesinde belirli ve az sayıda kan hücresi görülmektedir; bu beklenen bir durumdur. Ancak normal olmayan idrar sedimentinin mikroskop altındaki incelemesinde her sahada belirli bir değerin üzerinde kan hücrelerinin görülmesidir. Bu değer saha başına 2-3 kan hücresidir. Her sahada 3’ün üzerinde kan hücresi bulunması halinde mikroskopik düzeyde kanamadan bahsedilir. Ancak bazı kişilerde hiçbir neden olmaksızın devamlı olarak 3’ün üzerinde kan hücresi bulunduğu saptanmıştır. Eğer idrarın rengi pembe veya kırmızı ise makroskopi (büyük miktarda) hematuri var demektir.

İdrarda Kan Görülmesi

İdrarda Kan Görülmesi (Hematuri) Durumunda Hastanın Değerlendirilmesi: Kişide önceden bilinen bir neden olmaksızın hematüri saptanması ileri tetkik ve inceleme gerektiren tıbbi bir durumdur. İncelemenin amacı idrar yolunda kanamaya neden olabilecek ciddi bir problemin olup olmadığını saptamaktır. Bu amaçla kişilerde yapılması gereken IVP(Damardan ilaç verilerek yapılan bir röntgen tetkiki) ve sistoskopi(idrar kesesinin içini endoskopik olarak görüntüleme yöntemi) yapılmalıdır. IVP tetkikinde kişi bir gün önceden hazırlanarak damardan ‘kontrast madde’ adını verdiğimiz özel bir ilaç verilirç İlacın verilmesini takiben belli aralıklarla filmler çekilir ve kişinin böbrekleri, üreterler, idrar torbası görüntülenir.Sistoskopi ise özel, ince bir endoskopik cihaz ile idrar kesesinin içinin direkt gözle bakılmasıdır. Hafif bir anestezi altında yapılabildiği gibi anestezisiz de gerçekleştirilebilir. İdrar kesesini değerlendirmede en etkili yöntem sistoskopi yapılmasıdır. Çocuklarda idrar yolunda kanama görülmesi farklı şekilde araştırılması gereken bir durumdur.

Hematuri Nedenleri

İdrar yolunda kanamaya neden olan çok fazla sayıda faktör vardır; sevindirici olan nedenlerin çoğu ciddi veya hayat tehdit edici olmamaktadır. En sık görülen problem böbrek taşları ve idrar yolu enfeksiyonudur. %0 yaşını geçen erkeklerde en sık hematuri nedeni İyi huylu Prostat büyümesidir. Bazı kişilerde herhangi bir neden olmaksızın da idrarlarında mikroskopik düzeyde kan bulunabilir. İşeme problemleri, travma ve aşırı egzersiz sonrası idrarda kan görülebilmektedir. Hematuriye neden olan ciddi hastalıklar ise:
  • İdrar kesesi kanseri,
  • böbrek kanseri,
  • böbrek tıkanıklıkları,
  • prostat kanseri gibi kanser durumlarıdır.
Bu gibi ciddi hastalıkları tanıda atlamamak için tüm kişilerde ciddi bir değerlendirme yapmak gerekmektedir.

İdrarda Kan Görülme Tedavisi

Tedaviyi belirlemek için önce kanama nedenini bulmak gerekmektedir. İdrardan olan kan kaybı nadiren hastada kan kaybına yol açacak düzeydedir. Dolayısıyla çoğu zaman kan kaybedilmesi nedeniyle kişinin tedavisi gerekmemektedir. Ancak idrarda kanın gözle görülebilir düzeyde bulunması-idrarının kırmızı gelmesi-ciddi bir durum olup acil tedavi gerektirmektedir. Hematurinin araştırılması sonunda infeksiyon saptanmış ise uygun antibiyotikle tedavi edilir, taş hastalığının tedavisi büyüklüğüne ve yerine göre değişmektedir. Kişide herhangi bir neden bulunmamışsa belli bir süre takip ve gerekirse tetkiklerin tekrarlanması uygun olacaktır.
böbrek taşı kırma